top of page
Osaamisen sanoittaminen Uratalo

Sanoita osaamisesi ja loista työnhaussa

Jokainen meistä on ollut joskus tilanteessa, jossa omasta osaamisesta on pitänyt kertoa ja tilanne on voinut tuntua vaikealta. Mitä minä osaan ja mitä osaaminen oikeastaan on? Kirjoitimme osaamisen sanoittamisen avuksi muutaman vinkin oman osaamisen tunnistamiseen ja ladattavan mindmapin, jonka avulla voit pohtia omaa osaamistasi. 

Mitä osaaminen on? 

Osaamisella viitataan siihen, miten hyvin yksilö suoriutuu erilaisista tehtävistä, ratkaisee ongelmia ja tiedostaa, miten jokin asia toimii ja miksi. Osaaminen koostuu tiedoista, taidoista ja kokemuksen mukana tuomasta ymmärryksestä, jotka yhdessä mahdollistavat yksilölle tietynlaisen toiminnan ja suorituksen esimerkiksi työelämässä. Osaaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen pääluokkaan:

1. Teoreettinen tieto

Tämä on tietoa, jota yksilöllä on aiheesta, jota kertyy opiskelujen kautta. Esimerkiksi jos henkilö ymmärtää kirjanpidon perusteet tai tuntee ravintola-alan toimintamallit, luokitellaan ne tiedoksi. 

2. Käytännön taidot

Nämä ovat taitoja, joita yksilö on hankkinut ja kehittänyt käytännössä. Taidot voivat olla konkreettisia, kuten kyky käyttää esimerkiksi Exceliä sujuvasti tai abstraktimpia taitoja, kuten hyvät viestintä- ja johtamistaidot. 

3. Kokemus 

Kokemus syntyy vain ja ainoastaan käytännössä. Sen avulla yksilö voi kuvailla, miten on soveltanut tietoja ja taitojaan erilaisissa tilanteissa ja millaisia tuloksia niillä on saavutettu. 

Osaamisen tunnistaminen
Mitä minä osaan? 

Nyt kun tiedät, mistä osaaminen muodostuu, voit lähteä pohtimaan omaa osaamistasi vaihe vaiheelta:

1. Millaista tietoa olet hankkinut opiskeluiden tai kurssien avulla, joista on hyötyä haettavan tehtävän kannalta? 

 

2.  Millaisia taitoja sinulta löytyy? Oletko esimerkiksi pelannut joskus joukkuelajeja? Hienoa, sinulta löytyy tiimityöskentelytaitoja! Oletko hyvä keskustelemaan ja saatko usein palautetta keskustelutaidoistasi - onneksi olkoon, sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot! Konkreettisempia taitoja voivat olla esimerkiksi ohjelmointi-, kirjoitus- tai analysointitaidot. Työhakemusta kirjoittaessa, muista käyttää esimerkkejä. 

3. Minkä tietojen ja taitojen käyttämisestä sinulta löytyy käytännön kokemusta? Ja miten paljon? Mieti asioita, joiden tekeminen on sinulle helppoa, sillä olet tehnyt samat asiat useamman kerran. Mieti myös asioita, joiden tekemiseen tarvitset vielä tukea, mutta kokemusta kuitenkin on. Ole rehellinen itsellesi ja kerro työhakemuksessa ainoastaan haettavaan tehtävään relevantista kokemuksesta. 

Pink Boxes
Julia Hanhikorpi konfetti Uratalo

Hyvin sanoitettu osaaminen = hyvä työhakemus

Lupaamme sinulle, että menestyt paremmin työnhaussa, kun opettelet tunnistamaan ja sanoittamaan osaamisesi paremmin. Pohdi siis syvällisesti osaamistasi, mieti miten kerrot sen ymmärrettävästi työhakemuksessasi ja let the magic happen! 💫

Lue muut vinkkimme hyvään työhakemukseen täältä​. 

bottom of page