top of page
  • Writer's pictureEmmi Kaitakari

Miten itsetuntemuksen kehittäminen voi edistää uraasi?


Oma itsetuntemus on keskiössä, kun alat pohtimaan tulevaisuuttasi, mitä töitä haluat tehdä ja mihin suuntaan haluat kehittää uraasi. Tavoitteellinen kehittyminen vaatii aitoa itsensä tuntemista ja henkilökohtainen kasvu sekä itsetuntemus puolestaan ovat avainasemassa oman uran suunnittelussa ja edistämisessä.


Tämän blogin luettuasi kartutat tapojasi kehittää omaa itsetuntemustasi, ymmärrät itsetuntemuksen vaikutukset tavoitteelliselle kehittymiselle sekä kokemukselle työn mielekkyydestä, opit itsensä johtamisen vaikutuksista tavoitteiden saavuttamisessa, saat vinkkejä onnistuneen urasuunnittelun tekemiseksi ja ymmärrät, kuinka voit edistää uraasi kaikkien edellä mainittujen asioiden avulla.Miten voit kehittää omaa itsetuntemustasi


Itsetuntemuksen kehittämisen matka alkaa ottamalla aikaa itsellesi. Mieti, millaisia tarpeita sinulla on – omalle hyvinvoinnillesi ja mielellesi sekä omille ajatuksillesi ja tunteillesi. Mieti, mitä tarpeita sinulla on ja toteutatko sellaisia asioita, jotka saavat sinut voimaan hyvin. Priorisoi tärkeimpiä asioita elämässäsi ja suuntaa fokuksesi niihin.


Oma itsetuntemuksesi kehittyy, kun tunnistat ja arvostat omia vahvuuksiasi ja toisaalta myös silloin, kun osaat huomioida omia kehitystarpeitasi. Onnistut rakentamaan aidon itsetuntemuksen, kun olet myötätuntoinen ja armollinen itseäsi kohtaan. On hyvä muistaa, että itsetuntemus ei tarkoita vain vahvuuksien listaamista. On paljon tärkeämpää, että olet tietoinen niistä syistä, miksi teet asioita niin kuin teet.


Keskustele rohkeasti itsellesi läheisten ihmisten kanssa ajatuksistasi liittyen itseesi ja tarpeisiisi. Voit nostaa esille tärkeitä sekä myös haastavia asioita. Tämä auttaa itseäsi konkretisoimaan kyseisiä asioita, koska sanoitat niitä ja vaikeissa tilanteissa et ole myöskään yksin ajatustesi kanssa.

Itsetuntemuksen kautta kohti merkityksellisempiä tavoitteita ja kehittymistä


Myönteisten tunteiden kautta toteutettu itsensä johtaminen auttaa erottamaan merkitykselliset asiat ja laittamaan fokuksen mielekkäisiin juttuihin. Sisäisesti motivoivat sekä omien arvojen mukaisesti asetetut tavoitteet lisäävät hyvinvointia. Omien vahvuuksien mukaan asetetut tavoitteet ovat usein merkityksellisempiä, ja sen myötä niihin sitoutuminen on helpompaa.


Tuntiessasi itsesi pystyt toimimaan itsellesi parhaalla tavalla, asettamaan kehitystäsi tukevia tavoitteita ja saavuttamaan ne sekä kehittymään tavoitteellisesti. Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen ovat keskeisin osa itsensä kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

Oman uran kannalta jatkuva oppiminen ja kehittyminen ovat tärkeitä asioita. On hyvä muistaa, että jokaisella on omat yksilölliset tavat oppia ja sen myötä myös oppimisen edistäminen vaatii omien tapojen tuntemista. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen korostuu, sillä oman potentiaalin sekä puolestaan myös kehityskohtien tunnistamisen kautta itseään pystyy kehittämään tavoitteellisemmin.
Kokemus työn mielekkyydestä perustuu itsetuntemukseen


Työn kokeminen mielekkäänä ja merkityksellisenä on keskeisessä osassa omaan uraan liittyvien päätösten tekemisessä. Itsetuntemus rakentaa pohjan työn mielekkyyden löytämiselle ja itsensä johtamiselle. Tietoisuus omista kiinnostuksenkohteista, vahvuuksista, tavoitteista, arvoista sekä motivaatiota tuottavista asioista vievät sinua eteenpäin itsellesi mielekkään työn etsimisessä ja löytämisessä.


Osaat hakeutua itseäsi miellyttäviin töihin, kun tiedostat ja osaat sanoittaa missä olet hyvä ja missä et ole parhaimmillasi, mikä on sinulle merkityksellistä ja arvokasta, mikä inspiroi sekä innostaa sinua ja toisaalta mikä lannistaa sekä mikä rooli työllä on elämässäsi nykyhetkessä.

Itsetuntemus avuksi onnistuneeseen urasuunnitteluun


Urasuunnitteluun ja itse työnhakuun liittyy myös olennaisesti itsetuntemus. Suunnittelussa oman nykyhetken tilanteen ja toisaalta myös tulevaisuuden näkemysten tarkastelu ovat tärkeässä osassa. Mitä kohti haluat kehittää itseäsi? Mikä voisi olla seuraava etappi urallasi? Uralla eteneminen ja oikean tien valitseminen lukemattomista vaihtoehdoista on helpompaa, kun tunnet itsesi ja sen, mikä on aidosti sinulle tärkeää tai mitä haluat tavoitella.


Kun kehität omaa itsetuntemustasi systemaattisesti, onnistut rakentamaan henkilökohtaiset tavoitteet ja yksilöllisen kehittymisen. Etenet urallasi juuri niitä asioita kohti, joita pidät merkityksellisinä ja tärkeinä. Omien vahvuuksien sanoittaminen auttaa tuomaan itsestäsi parhaat puolesi sekä yksilöllisen osaamisesi esille.Olisiko nyt sinunkin aikasi edistää uraasi vahvemman itsetuntemuksen sekä henkilökohtaisen kasvun kautta?


Comments


bottom of page