top of page
  • Writer's pictureEmmi Kaitakari

Työnantajamielikuva – miten se vaikuttaa yrityksen menestykseen?


Työnantajamielikuvalla tarkoitetaan yrityksen mainetta työnantajana ja se muodostuu puhtaasti yrityksen työntekijöiden ja heidän jakaman tiedon pohjalta. Nykypäivänä houkuttelevan mielikuvan rakentaminen yrityksestä työnantajana on äärimmäisen tärkeää, koska sillä on melko suuret vaikutukset yrityksen menestykseen ja potentiaalisimpien osaajien löytämiseen osaksi yritystä.


Työnantajamielikuva vaikuttaa yrityksen menestykseen monella tapaa, jonka vuoksi sen vaaliminen on kriittisesti tärkeää yritykselle. Jos yritys ei omaa sekä kehitä jatkuvasti vahvaa työnantajamielikuvaa, se ei tule menestymään pitkällä tähtäimellä. Tuo esille siis yrityksesi aito työnantajamielikuva ja takaat menestyksesi.


Uratalon työporukka istumassa sohvalla

Työnantajamielikuva:

Tuo kilpailuetua kilpailijoihin nähden

Yrityksen kulttuurin pohjalta rakennetut ja siihen pohjautuvat vahvuustekijät toimivat erityisen hyvin vahvan työnantajamielikuvan luomisessa ja sen esille tuomisessa. Yrityskulttuuriin liittyviä vahvuuksia on toisten yritysten mahdotonta monistaa, toisin kuin esimerkiksi palveluihin liittyviä kilpailuetuja.

Mahdollistaa tehokkaan rekrytointiprosessin

Sellaisen työnantajamielikuvan rakentaminen, mikä vetoaa hakijoihin ja tavoittaa yrityksen haluaman kohderyhmän, auttaa yritystä tehostamaan rekrytointiprosessiaan. Rekrytointiin kuluu vähemmän resursseja, kun käytännössä vain oikeanlaiset tekijät hakeutuvat töihin yritykseen ja sitoutuvat yritykseen. Tällöin ei myöskään tarvitse jatkuvasti rekrytoida uusia tekijöitä.

Saa parhaat osaajat hakeutumaan töihin

Työnantajamielikuva vaikuttaa yrityksen yleiseen kiinnostavuuteen työnhakijoiden keskuudessa ja toimii ikään kuin käyntikorttina yritykselle. Työmarkkinoilla vallitsee työntekijöiden markkinat, mikä tarkoittaa sitä, että parhaat työpaikat kiinnittävät parhaiden työntekijöiden huomion. Tilanteessa menestyvät vain siis työnantajat, joiden palveluksessa halutaan työllistyä.

Sitouttaa työntekijät yritykseen

Luodun työnantajamielikuvan avulla voidaan sitouttaa työntekijät osaksi yritystä helpommin. Mielikuvaa on tärkeää tuoda esille rehellisesti, sillä se on asia, joka saa hakijat oikeasti sitoutumaan yritykseen tullessaan valituiksi. Kun henkilöstö on sitoutunutta ja sen vaihtuvuus on pienempää, johdattaa se yritystä kohti parempia ja pysyvämpiä tuloksia.


Luo inhimillisyyttä ja merkityksellisyyttä työyhteisöön


Työnantajamielikuvan esilletuominen myös yrityksen sisäisessä toiminnassa ja viestinnässä on erittäin tärkeää. Inhimillisyys, aitous ja rehellisyys työyhteisön jäsenten välillä tehostavat työntekoa ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kun työnteko ja osaavat työkaverit koetaan merkityksellisiksi, on tällöin helpompi puhaltaa yhteen hiileen, saavuttaa korkeampia tuloksia ja menestyä yhdessä.

Takaa yrityksen kasvun ja menestyksen

Nämä kaikki edellä mainitut asiat ovat yhdessä avaintekijöitä siihen, että yrityksesi tulee menestymään ja kasvamaan tasaisesti. Kuten jo sanottua, vahvan työnantajamielikuvan rakentamisella on siis valtavat vaikutukset siihen, tuleeko yrityksesi menestymään nykypäivän työmarkkinoilla vai ei.
Comments


bottom of page